Uitgeloot voor geneeskunde? Wat nu?

Hoi geneeskunde liefhebber!

Ben jij uitgeloot voor geneeskunde? Is je allergrootste droom in duigen gevallen? Niet (te lang) getreurd! Op deze site vind je al een overzicht van alternatieve studies die raakvlakken hebben met geneeskunde. Helaas ontbreekt op deze site informatie over de studies en dus neem ik ze hieronder kort met je door. Uiteraard verwijs is je voor meer informatie door naar de websites van de hogescholen/universiteiten waar deze studies aangeboden worden.


Universitaire & hbo studies met raakvlakken met geneeskunde


MEDISCH

-         Geneeskunde in België: vanaf 2018-2019 ook een selectie! Nu nog geen loting maar wel een toelatingstest. Bij deze toelatingstest mogen de mensen met de beste scores op de test beginnen. Lees meer hierover op: deze site


MEDISCH-ONDERZOEK

-         Biomedische wetenschappen/medische biologie: bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde. Je leert over de zieke en gezonde mens (van moleculair niveau tot hele organisme) + het ontstaan en voorkomen van ziekten.

-         Gezondheid en leven: je kijkt van molecuul tot maatschappij naar leven, gezondheid en ziekte vanuit genetische, sociale, biotische, gedragsmatige en fysische invloeden. Via een major specialiseer je je in: biomedische wetenschappen/klinische wetenschappen/gezondheidswetenschappen.


MEDISCH-FARMACEUTISCH

-         Biofarmaceutische wetenschappen: je doet onderzoek gericht op het maken van nieuwe, betere en veiligere geneesmiddelen.

-         Farmacie: je leert hoe medicijnen werken, hoe je ze ontwikkeld en verbeterd. Je leert patiënten en artsen adviseren over veilig en effectief gebruik van medicijnen. Combinatie van scheikunde, biologie en geneeskunde.


MEDISCH-PSYCHOLOGISCH

-         Klinische neuropsychologie: wetenschappelijk onderzoek doen bij neurologische/psychiatrische patiënten met als doel: meer te weten komen over de werking van de hersenen.

-         Psychobiologie: je bestudeert de werking van het brein op alle niveaus (molecuul tot menselijke geest) om te kijken wat de relatie is tussen hersenen en menselijk gedrag. Combi psychologie en biologie. Biologische achtergrond van psychologische processen onderzoeken. Doel: normaal gedrag verklaren en afwijkingen herkennen.


MEDISCH-VOEDING

-         Voeding en gezondheid: gezondheid van mensen handhaven of verbeteren door middel van gezonde voeding. Bezig met alle aspecten van voeding van mensen: de keuze van het voedsel, de manier waarop we het nuttigen, de verwerking van het voedsel door het lichaam en het effect van voeding op de gezondheid. Ook bèta en onderzoek gericht.


MEDISCH-BETA

-         Moleculaire levenswetenschappen: je kijkt op het kleinste niveau (moleculair niveau) hoe een cel werkt met als doel: ziektes/verstoringen aan het immuunsysteem behandelen. Bezig met biomoleculen (eiwitten, DNA, suikers) en synthetische moleculen. Combinatie van scheikunde, biologie en farmacie.
-         Medische natuurwetenschappen: (exacte studie) Combinatie natuurkunde, wiskunde en de medische wereld. Je bedenkt nieuwe medische toepassingen (denk aan smartphone als diagnosetool, op afstand bestuurbare pacemaker, 3D gesprinte organen). Kennis van natuurkunde (bv MRI), scheikunde (analyseren eiwitwaardes), wiskunde, informatica en fysiologie toepassen in medische context voor nieuwste medische toepassingen.

-         Life science & technology: Je kijkt naar de werking en toepassing van de levende cel (van mens, dier, micro-organismen) om bij te dragen aan een gezonde en schone wereld. DUS: toepassingen bedenken om de werking van cellen te beïnvloeden en zo te kunnen werken aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, milieu en een duurzame wereld. Multidisciplinaire studie; scheikunde, (cel) biologie, natuurkunde, wiskunde, (bio) informatica en farmacologie. 
-         Gezondheidswetenschappen: focus op gezondheidszorg en technologie (maar geen technische studie; wél beoordelen of inzet technologie zorgt voor verbeteringen in zorg). Vraagstukken uit zorg analyseren en verbeteringen ontwerpen, implementeren en evalueren. BV Welk gezondheidsbeleid is er in bepaald land? Wat is de invloed van een bepaald gezondheidsbeleid op zorgorganisatie? Hoe liggen relaties tussen zorgorganisaties?


MEDISCH-TECHNISCH

-         Biomedische technologie: maken van apparatuur voor de behandeling en diagnose van ziekten (bv pacemaker). Combi biomedische wetenschappen (= biologie + medische wetenschappen) en technologie.


MEDISCH-ICT

-         Medische informatiekunde: effectief gebruik van biomedische data, info en kennis voor wetenschappelijk onderzoek/oplossen problemen/nemen van beslissingen met doel: verbeteren gezondheidszorg.


MEDISCH- BEWEGING

-         Bewegingswetenschappen: meer focus op menselijk bewegen. Geen loting.

-         Fysiotherapie (= fixusstudie): onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met houdings- en bewegingsklachten (bv rugpijn).

MEDISCH-OUDEREN

-         Gerontologie: bestuderen van het ‘ouder worden’, zowel lichamelijk, maatschappelijk als geestelijk.


MEDISCH-SOCIAAL

-         Gezondheid en maatschappij: invloed van sociale en fysieke omgeving op gezondheid van mensen en maatschappij en hoe je die kunt verbeteren (gezonde levensstijl aannemen). Bv wat zijn de gevolgen van vergrijzing/individualisering voor gezondheid van maatschappij?


MEDISCH-PRAKTISCHE ZORG 

-         Verloskunde: Alles leren over zwangerschap, bevalling en kraambed en over de complicaties die erbij op kunnen treden om uiteindelijk verloskundige te worden.

-         Verpleegkunde: patiënten met een (dreigende) ziekte, beperking of handicap verzorgen en verplegen.


Geen opmerkingen